PROJEKTANT 1 - to node.gizy.pl 23

Potrzebuje udostępnić ekran. To jest ECHO