KLIENT - to node.gizy.pl

Potrzebuje sprawdzić czy jest udostępniony ekran i połączyć się z nim.